dissabte, 13 de desembre del 2008

Els nostres veïns
L'esport del rem en llagut català ha experimentat un fort creixement els ultims anys i es a la costa central catalana on de no ser present ha passata ara mateix a haver-hi 6 clubs on es pràctica aquesta modalitat d'esport nautic.

El degà dels clubs de la provincia de Barcelona es el Club de Rem Arenys, després d'ell es van fundar la secció de rem del Club Nautic Betulo, la secció de rem dels Capgrossos de Mataró, el Club de Rem Badalona, la secció de rem del Centre Natació Badalona i l'any passat la secció de rem del Club Nautic de Premià. En total prop de 300 vogadors federats, penseu que fa quatre anys erem només la meitat i que la quantitat de llaguts que podem veure a les nostres platges s'ha doblat també! Tot un éxit per un esport totalment desconegut.

A Arenys ja duen anys pràcticant el rem no només com a esport de competició si no com a activitat lúdica que connecta molt amb la tradició marinera de la vila. A Badalona, Mataró i Premià aquest esport es una més de les activitats que suposen el retrobament d'aquestes ciutats amb el mar. I Badalona es un exemple per tots nosaltres de creixement i recolzament per part de les institucions de la vila.