diumenge, 14 de febrer del 2010

Llenguatge marineru III

Aquí va la tercera entrega del lèxic mínim que hauriem de coneixer. Aquest cop sobre les maniobres que es fan a un llagut i que com a vogadors hem de saber de que ens parlen.

LES MANIOBRES

Remar:
O vogar. Acció de donar impuls a una embarcació mitjançant els rems. Quan es rema l'embarcació es impulsada seguint un rumb de proa.

Ciar: Acció de donar impuls a una embarcació mitjançant els rems seguint un rumb de popa.

Clavar: (els rems) Submergir la pala del rem a l'aigua, mantenint la canya del rem perpendicular a l'eix de crugia. Amb aquesta acció es vol frenar l'embarcació o realitzar una ciavoga.

Ciavoga: Girar una embarcació dins el menor espai possible ciant amb els rems d'una banda i vogant amb els de l'altra.

Amarrar: Posicionar una embarcació al seu lloc al mollo o pantalà i fixar-la amb cabs.

Amorrar: (també dit s'amorra amorra) 1.Clavar-se de proa a la sorra de la platja, en un banc de sorra, etc. 2. Enfonsar-se de proa més del compte mentre es navega.