dilluns, 1 de febrer del 2010

Llenguatge marineru II

Aqui va la segona entrega de paraules relacionades amb el llagut. Com havia dit aquesta entrada està dedicada a tot allò que un vogador te a prop i fa servir.

"El vogador"


Rem: Peça de fusta o d'altres materials aproximadament cilíndrica en una part i plana a l'extrem oposat que s'utilitza per propulsar una embarcació. Al llagut, els rems han de ser simétrics respecte del seu eix longitudinal i la seva pala ha de ser plana.

Canya: Part del rem compresa entre l'empunyadura i la pala. Pot ser cilíndrica o aproximadament cilíndrica. En algunes ocasions pot presentar una part de secció cuadrada o rectangular que es fa servir de contrapes.

Empunyadura:
O guió, Part del rem que aferren els vogadors. Pot ser de fusta o d'altres materials (goma) no lliscants que facilitin el control del rem.

Pala: Part del rem que submergida dona impuls a l'embarcació. Pot tenir formes diverses siguent les més comunes en forma de cullera o plana.

Tope: Es la peça o mecanisme que impideix la variabilitat de la palanca interior del rem. En el cas del llagut es fa servir un anell de goma.

Palanca interior: Es la distancia entre l'extrem del guió i el tope.

Palanca exterior: Es la distancia entre el tope i l'extrem de la pala.Estrop: Tros de cap amb que es donen al rem dos o tres voltes folgades, subjectant-les amb un nus, i serveixen de punt de suport d'aquest rem, enganxant el conjunt a l'escàlam.

Orla:
Peça longitudinal que finalitza el casc en la seva part superior.

Escalamera:
Base de fusta que es fixa sobre l'orla per allotjar l'escàlam. En l'actualitat molts llaguts han substituït la base de fusta per una peça de plàstic que protegeix l'orla del fregament amb el rem.

Escàlam: Peça cilindrica fixada o allotjada a l'escalamera a la que es subjecta el rem mitjançant l'estrop.

Pedalina:
Peces o conjunt de peces en les que el vogador recolza els peus per poder augmentar la força per remar.

Banc:
Peça o conjunt de peces on el vogador recolza el tronc.

Travesser: Peces disposades de proa a popa, paral·leles a l'eix de crugia que suporten les bancades i pedalines.

Puntal: Peces verticals fixades en un dels seus extrems al casc o a les quadernes destinades a suportar els travessers.

Cremallera base: Peça dentada fixada als travessers que permeten la regulació dels bancs i les pedalines.

Cremallera mòbil: Peça dentada fixada als bancs o les pedalines que permeten regular la posició dels bancs o pedalines sobre la cremallera base.

Cargol de fixació: Cargol que fixa en una posició determinada la pedalina/bancada sobre la cremallera base.

Pom: Peça plàstica amb una femella interior que rosca sobre el cargol de fixació i fixa per pressiò la cremallera mòbil sobre la cremallera base.Defensa: Element disposat als costats de l'embarcació que la protegeixen d'altres embarcacions o del moll. En l'actualitat les més utilitzades son de cautxu unflades per aire.Rulo: Defenses per a embarcacions recreatives grans, que per el seu tamany son utilitzades per transportar el llagut per la platja o per petits desplaçaments.

Ballestrinque: Nus per fixar les defenses a més s'utilitza per a subjectar una corda a un pal o masteler, habitualment com amarri ràpid o quan la corda està sotmesa a una tensió constant, ja que el ballestrinque pot afluixar-se si cedeix aquesta tensió.